Khánh Hòa là xứ Trầm Hương - Non cao biển rộng, người thương đi về

24.4 °C

Độ ẩm: 100%
Sức gió: 18km/h

Thông tin
SỰ KIỆN QUA CON SỐ
6.941 tỷ đồng
Thu ngân sách 5 tháng năm 2016
 
THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN