Khánh Hòa là xứ Trầm Hương - Non cao biển rộng, người thương đi về

24.4 °C

Độ ẩm: 100%
Sức gió: 18km/h

Đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo lộ trình chuyển đổi giấy phép lái xe giấy bìa sang vật liệu PET

Theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), người có giấy phép lái xe ô tô giấy bìa phải chuyển đổi sang vật liệu PET trước thời điểm ngày 31-12-2016. Sau thời điểm này trong vòng 6 tháng, người có giấy phép lái xe (GPLX) bìa giấy nếu muốn chuyển đổi sẽ phải thi sát hạch lý thuyết


Thông tin
SỰ KIỆN QUA CON SỐ
11.208 tỷ đồng
Thu ngân sách 8 tháng năm 2016