- Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh       - Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII

24.4 °C

Độ ẩm: 100%
Sức gió: 18km/hThông tin
SỰ KIỆN QUA CON SỐ
16.255 tỷ đồng
Thu ngân sách 11 tháng năm 2016