Khánh Hòa là xứ Trầm Hương - Non cao biển rộng, người thương đi về          - Thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 31-12-2017

24.4 °C

Độ ẩm: 100%
Sức gió: 18km/h

Bộ Tài chính lên tiếng về thông tin tăng phí trước bạ ô tô

Bộ Tài chính khẳng định Bộ không có bất cứ đề xuất nào về việc sửa đổi Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ, cũng như đề xuất điều chỉnh tăng mức thu lệ phí trước bạ.

Thông tin
SỰ KIỆN QUA CON SỐ
4.820 tỷ đồng
Thu ngân sách 3 tháng năm 2017