THÁI NGUYÊN

Lịch sử kết nghĩa giữa tỉnh Khánh Hòa với Thái Nguyên

Thời kỳ chiến tranh Việt Nam, ở miền Bắc Việt Nam, cùng với các phong trào thi đua như "Sóng duyên hải" trong công nghiệp, "Gió đại phong" trong nông nghiệp, "Cờ ba nhất" trong lực lượng vũ trang, "Hai tốt" trong trường học, "Thầy thuốc như mẹ hiền" trong ngành y tế, "Ba cải tiến" trong các cơ quan, "Ba đảm đang" trong phụ nữ, "Ba sẵn sàng" trong thanh niên, miền Bắc còn tổ chức các phong trào "Vì miền Nam ruột thịt" mang đậm nghĩa tình Bắc - Nam và có hiệu quả thiết thực.

 
Trường THCS Thái Nguyên (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
 
Đường Thái Nguyên - TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).
 
Trường THCS Nha Trang (TP. Thái Nguyên).
 
Mỏ than Khánh Hòa (TP. Thái Nguyên).
 
Đường Nha Trang – TP. Thái Nguyên.

Nổi bật là phong trào kết nghĩa Bắc - Nam giữa các thành phố, các tỉnh miền Bắc với các thành phố, các tỉnh miền Nam như Hà Nội - Huế - Sài Gòn, Hải Phòng - Đà Nẵng, Thanh Hóa - Quảng Nam, Nghệ An - Quảng Ngãi, trong đó có tỉnh Khánh Hòa – Thái Nguyên. Tác dụng thiết thực của phong trào kết nghĩa Bắc - Nam là động viên dân và quân miền Bắc thi đua sản xuất và chiến đấu bảo vệ miền Bắc, chi viện miền Nam theo tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người" (miền Bắc đưa vào 50 vạn bộ đội, 25% số lương thực phục vụ chiến đấu), học tập và cổ vũ tinh thần hy sinh chiến đấu của quân, dân miền Nam thi đua giết giặc lập công giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc. Các tỉnh, thành phố kết nghĩa nhận con em miền Nam tập kết về nuôi dưỡng và cán bộ miền Nam ra an dưỡng theo kế hoạch của cấp trên giao; cung cấp cán bộ cho các tỉnh miền Nam khi có yêu cầu và sau giải phóng hoàn toàn miền Nam; thăm hỏi, động viên cán bộ miền Nam tập kết trong các dịp lễ, Tết...

Ngày 19-10-1962, thành phố Thái Nguyên kết nghĩa với thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa. Tại thành phố Thái Nguyên có đường Nha Trang, Trường THCS Nha Trang, Trường THPT Khánh Hòa, ngoài ra còn có một mỏ than lớn mang tên Khánh Hòa nằm ở xã Phúc Hà, TP. Thái Nguyên.

Tại Nha Trang có Trường THCS Thái Nguyên và đường Thái Nguyên.


Các tin khác