THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH

Tiếp tục đề xuất các xã có khả năng đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017

Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các sở, ban, ngành về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) quý I-2017, diễn ra sáng 14-4. Tham dự cuộc họp còn có ông Đào Công Thiên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, ông Lê Đức Vinh đề nghị, thời gian tới, các địa phương, sở, ban, ngành liên quan cần quan tâm thực hiện các nhiệm vụ như: Tiếp tục rà soát, đánh giá các xã còn lại, từ đó lựa chọn và đề xuất thêm những địa phương có khả năng đạt chuẩn NTM trong năm 2017; đầu tư xây dựng các cơ sở văn hóa, thể dục thể thao hợp lý; rà soát, cập nhật, điều chỉnh các quy định pháp luật chưa phù hợp thực tiễn liên quan đến ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; khẩn trương xác định tiêu chí thu nhập của các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2017; xác định cụ thể nguồn vốn ngân sách tỉnh phân bổ cho từng địa phương trước 30-4; quan tâm hỗ trợ các địa phương thực hiện tiêu chí hệ thống chính trị, y tế, giáo dục…

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2017, toàn tỉnh có 8 xã đăng ký đạt chuẩn NTM gồm: Vạn Phú (huyệnVạn Ninh); Ninh Đông, Ninh Hưng, Ninh Bình (thị xã Ninh Hòa); Diên Toàn, Diên Hòa (huyện Diên Khánh); Cam Hòa, Cam Hiệp Bắc (huyện Cam Lâm). Dự kiến tổng vốn đầu tư cho chương trình trong năm nay hơn 405 tỷ đồng. Hiện nay, đa số các xã đạt từ 11 - 15/19 tiêu chí NTM đều gặp khó khăn trong quá trình thực hiện tiêu chí giao thông, hình thức tổ chức sản xuất, thu nhập…

www.khanhhoa.gov.vn

Các tin khác