Khu CN Bắc Cam Ranh

Khu CN Bắc Cam Ranh

   Khu công nghiệp Bắc Cam Ranh có quy mô dự kiến 150ha, địa điểm tại xã Cam Phúc Bắc và Cam Phúc Nam, thị xã Cam Ranh. UBND tỉnh Khánh Hoà đã ban hành Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 18/7/2005 cho phép tiến hành lập dự án quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Bắc Cam Ranh và giao cho Ban làm chủ đầu tư dự án. Được phê duyệt của UBND tỉnh Khánh Hòa, Ban đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn khảo sát đo đạc địa hình và lập quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Bắc Cam Ranh; hiện nay Báo cáo quy họach đã hoàn thành, đơn vị tư vấn đang chỉnh sửa hoàn thiện theo ý kiến góp ý của các ngành, địa phương và chuẩn bị báo cáo trước Sở Xây dựng và các ngành. Khu công nghiệp Bắc Cam Ranh được quy họach là khu công nghiệp sạch, sử dụng ít nước, nhiều lao động, tập trung vào các ngành như may mặc, lắp ráp điện tử …, Ban và các cơ quan chức năng đang tích cực mời gọi chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

Các tin khác