Các góp ý của Quý bạn đọc về Thủ tục hành chính

Góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực giáo dục

(Chinhphu.vn) - Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm đào tạo các thế hệ người Việt Nam có đạo đức, tri thức, tiếp nối truyền thống dân tộc trong thời kỳ mới.

Để góp phần hoàn thiện các chính sách pháp luật trong lĩnh vực này, trong đó có Luật Giáo dục năm 2005 đang được Quốc hội xem xét, sửa đổi, ông Hồ Việt, người đã từng làm việc trong ngành Giáo dục, đã nêu một số kiến nghị cụ thể với cơ quan chức năng.

Thống nhất với mục tiêu giáo dục nêu tại Điều 2 Luật Giáo dục năm 2005 là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội…, ông Việt cho rằng, trong bối cảnh nước ta đang hội nhập sâu rộng với thế giới, vì vậy, mục tiêu của Giáo dục Việt Nam cần được bổ sung là đào tạo được lớp người đáp ứng được với xu thế hội nhập của thế giới.

Bên cạnh những tính chất, nguyên lý giáo dục mà Luật Giáo dục năm 2005 đưa ra, theo ông Việt, hoạt động giáo dục Việt Nam cần phải có tính cạnh tranh cao (Điều 3).

Về hệ thống giáo dục quốc dân, ngoài các quy định đã nêu trong Luật, ông Việt đề nghị bổ sung quy định về các cấp học và trình độ đào tạo phải bao gồm cả việc giáo dục cho trẻ khuyết tật, chậm phát triển. Theo lý giải của ông Việt, chúng ta không thể bỏ qua thành phần này, mà cần phải đưa vào Luật để có chính sách đào tạo giáo viên cho nhóm đối tượng này (Điều 4).

Ở Điều 12 về xã hội hóa sự nghiệp giáo dục, ông Việt cho rằng, Luật cần quy định rõ hơn vấn đề cá nhân được phép hay không được phép mở trường tư cũng như việc cá nhân liệu có được tham gia viết sách giáo khoa, hay đánh giá sách giáo khoa không.

Ông Việt cũng nêu thắc mắc vấn đề về sách giáo khoa hiện nay. Theo ông Việt, tại sao không khuyến khích các cá nhân, các trường, viện, đại học, cao đẳng và các nhà Xuất bản thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ra đời các sản phẩm sách giáo khoa khác nhau...

Về kiểm định chất lượng giáo dục (Điều 17), ông Việt đề xuất ý tưởng khuyến khích thành lập các cơ sở kiểm định chất lượng giáo dục nhà nước và tư nhân, độc lập với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau 3 năm sẽ tiến hành kiểm tra và bắt buộc đóng cửa các cơ sở đào tạo không đạt yêu cầu kiểm định. Học viên sẽ được chuyển sang cho cơ sở đào tạo khác.

Một số vấn đề khác về chương trình giáo dục phổ thông, công nhận văn bằng nước ngoài, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực giáo dục nói chung… cũng đã được ông Việt nêu nhiều góp ý tâm huyết.

Các tin khác