GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

Có thể khấu trừ tài khoản để thi hành án?

Hỏi: Theo bản án của tòa án, chồng cũ của tôi phải trợ cấp hàng tháng cho con 4 triệu đồng. Thế nhưng anh ta chỉ đưa được 6 tháng. Sau đó, khi có bồ thì anh ta bỏ bê con cái, không gửi trợ cấp nữa. Tôi muốn cơ quan anh ta chuyển tiền lương của anh ta vào tài khoản của tôi có được không?

Võ Hồng Yến (Nha Trang)

Trả lời: Theo quy định pháp luật, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành thì bị cưỡng chế thi hành án theo quy định. Do đó, chồng bạn có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con nhưng lại không thực hiện thì bạn có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự thi hành bản án. Nếu anh ta không tự nguyện thi hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành án.

Theo quy định về biện pháp cưỡng chế thi hành án, có các hình thức thi hành như sau:

1. Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án.

2. Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án.

3. Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ.

4. Khai thác tài sản của người phải thi hành án.

5. Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ.

6. Buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định.

Trong trường hợp này, có thể áp dụng biện pháp khấu trừ tiền trong tài khoản của chồng bạn do anh ta được trả lương vào tài khoản. Khấu trừ tiền trong tài khoản được quy định như sau:

1. Chấp hành viên ra quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành án. Số tiền khấu trừ không được vượt quá nghĩa vụ thi hành án và chi phí cưỡng chế.

2. Ngay sau khi nhận được quyết định về khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành án, cơ quan, tổ chức đang quản lý tài khoản phải khấu trừ tiền để chuyển vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự hoặc chuyển cho người được thi hành án theo quyết định khấu trừ.

Luật gia MINH HƯƠNG

Các tin khác