TIN HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH

Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả điểm Bưu điện văn hóa xã

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Đắc Tài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2017 tổ chức vào chiều 10-1 của Bưu điện tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Đắc Tài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa trái) trao cờ thi đua cho tập thể lãnh đạo Bưu điện tỉnh Khánh Hòa.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đắc Tài biểu dương những kết quả đạt được của ngành Bưu điện tỉnh trong năm qua, đồng thời đề nghị, thời gian tới, Bưu điện tỉnh cần tiếp tục quan tâm duy trì, nâng cao hiệu quả điểm Bưu điện văn hóa xã; mở rộng các dịch vụ tiện ích; tham gia tích cực vào hoạt động xã hội từ thiện…

Theo báo cáo của Bưu điện tỉnh, hiện nay, toàn tỉnh có 50 bưu cục, 87 điểm Bưu điện văn hóa xã (trong đó có 12 điểm bưu điện -văn hóa xã đa dịch vụ) , 19 đại lý bưu điện. Trong năm 2016, Bưu điện tỉnh đã tập trung đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy kinh doanh như: tổng rà soát quy trình nghiệp vụ từ khâu thu gom đến khâu phát; đẩy mạnh phát triển kinh doanh dịch vụ chuyển phát; triển khai các dịch vụ mới (vận chuyển hàng nặng quốc tế, thu hộ phí phạt giao thông, chi trả bảo trợ xã hội...) ; xây dựng và triển khai các chương tình thi đua và cơ chế tiền lương thúc đẩy kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào công tác điều hành và kinh doanh... Nhờ đó, tổng doanh thu của bưu điện tăng khá cao, gần 108 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch, tăng 14% so với năm 2015; đời sống người lao động ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân 7,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 10%...

Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông tặng cờ thi đua cho tập thể Bưu điện tỉnh Khánh Hòa và Bưu điện thị xã Ninh Hòa. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng giấy khen cho 5 đơn vị trực thuộc Bưu điện Khánh Hòa.

Tin và ảnh: THANH HIỀN

Các tin khác