Hỏi - Đáp về Khánh Hòa

Hỏi: Bài thơ “Nha Trang” do nhà thơ Sóng Hồng (Trường Chinh) sáng tác vào thời gian nào? Nội dung bài thơ ra sao?


Đáp: Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước được thống nhất, nhà thơ Sóng Hồng (Trường Chinh) trong một dịp đi qua Nha Trang đã sáng tác bài thơ với tựa đề là “Nha Trang” vào tháng 6 năm 1975. Bài thơ có nội dung như sau:

“Dừng chân nghỉ lại Nha Trang

Hiu hiu gió thổi, trời quang tuyệt vời

Xanh xanh mặt biển, da trời

Cảnh sao quyến rũ lòng người khó quên!

Đây rồi Hòn Én, Hòn Tre,

Xa xa Hòn Khói, đi về thuyền ai?

Mặt trời vừa mọc ban mai,

Mênh mông cát trắng hồng phai mịn màng

Một nền văn hóa xa xăm

Tháp Chàm đứng đó ngàn năm có thừa

Y-A-na tự bao giờ

Dạy dân gieo cấy, cày bừa sớm hôm?

Giặc tan tác chạy qua rồi

Dân ta làm chủ cuộc đời vẻ vang

Đẹp thay non nước Nha Trang

Người đi hồn vẫn mơ màng đâu đây”.

Các tin khác