Cơ quan chức năng trả lời quý bạn đọc

Bạn đọc Nguyễn Văn Bình, địa chỉ email: quinhabc@gmail.com, ở tại: 23 Trương Định, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa

Hỏi: Bạn đọc Nguyễn Văn Bình, số điện thoại: 0935673109, địa chỉ email: quinhabc@gmail.com, ở tại: 23 Trương Định, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa hỏi: “Chúng tôi là người dân huyện Cam lâm, có con học tại Trường THPT Trần Bình Trọng. Nhà trường họp phụ huynh yêu cầu phụ huynh ký vào giấy in sẵn đồng ý cho con học tăng tiết để nhà trường thu tiền. Học tăng tiết thực chất là học thêm, sao nhà trường ép con của chúng tôi học? Việc này trái với quy định của Nhà nước. Nhà trường còn họp phụ huynh, yêu cầu phụ huynh ký vào giấy in sẵn đồng ý nộp tiền để nhà trường mua máy vi tính dạy học, ngoài tiền học phí chúng tôi đã đóng theo quy định của Nhà nước, việc làm này thực chất là tham nhũng. Chúng tôi kiến nghị: Nhà trường không được thu tiền của phụ huynh dưới danh nghĩa mua máy tính để dạy học. Đối với học tăng tiết (thực chất là học thêm), đề nghị cấp trên chỉ cho phép trường dạy tăng tiết cho các học sinh có đơn xin học tăng tiết viết bằng tay để hạn chế tình trạng ép buộc học sinh học ngoài ý muốn. Kính mong các vị lãnh đạo quan tâm, giải quyết vấn đề này”.

Trả lời: Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trả lời bạn đọc như sau:

1. Qua kiểm tra hồ sơ của nhà trường, trường không có phụ huynh nào tên là Nguyễn Văn Bình ở tại 23 Trương Định, thị trấn Cam Đức mà có con học lớp 12. Tại thị trấn Cam Đức chưa có đường Trương Định.

2. Việc dạy tăng tiết cho học sinh (dạy buổi 2):

Đây là chủ trương của ngành Giáo dục khuyến khích các trường có điều kiện thì tổ chức dạy buổi 2 cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh và tránh tình trạng học sinh học thêm tràn lan ngoài nhà trường;

Việc học thêm buổi 2 là hoàn toàn tự nguyện, không có sự ép buộc. Việc nhà trường phát “Phiếu xin ý kiến phụ huynh học sinh” là để hướng dẫn cho cha, mẹ và học sinh rõ hơn về học buổi 2 (có phiếu đính kèm), nếu cha, mẹ học sinh nào đồng ý cho con học thì nộp lại phiếu cho nhà trường, còn không nộp lại phiếu coi như không học và hiện nay nhiều học sinh không đăng ký học buổi 2.

3. Việc nộp tiền mua máy vi tính:

Do điều kiện cơ sở vật chất của toàn ngành nói chung và Trường THPT Trần Bình Trọng nói riêng còn nhiều thiếu thốn, trong đó có máy vi tính. Hiện tại trường có 1.529 học sinh nhưng chỉ có 25 máy tính được trang bị từ năm học 2010 - 2011. Để tăng cường cơ sở vật chất cho trường học, Nhà nước có chủ trương “Xã hội hóa” và “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, do đó, nhà trường phát “Phiếu xin ý kiến phụ huynh học sinh” (có phiếu đính kèm) để tùy lòng hảo tâm của cha, mẹ học sinh mà đóng góp. Hiện tại đã có nhiều cha, mẹ học sinh đăng ký đóng góp với nhiều mức độ khác nhau và cũng có một số không ủng hộ, việc làm này nhà trường không ép buộc.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa trân trọng cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có thông tin phản hồi công dân qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa.

BBT

Các tin khác