DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ

Sở Giáo dục và Đào tạo

Hộp mail chung:

 

STT

Cơ quan

Email

1

Văn phòng

vp.sgddt@khanhhoa.gov.vn

2

Thanh tra Sở

tt.sgddt@khanhhoa.gov.vn

3

Phòng Giáo dục Mầm non

pgdmn.sgddt@khanhhoa.gov.vn

4

Phòng Giáo dục Tiểu học

pgdth.sgddt@khanhhoa.gov.vn

5

Phòng Giáo dục Trung học

pgdth.sgddt@khanhhoa.gov.vn

6

Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp

pgdtxcn.sgddt@khanhhoa.gov.vn

7

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

pktvkdclgd.sgddt@khanhhoa.gov.vn

8

Phòng Tổ chức Cán bộ

ptccb.sgddt@khanhhoa.gov.vn

9

Phòng Kế hoạch -Tài chính

pkhtc.sgddt@khanhhoa.gov.vn

10

Phòng Quản lý khoa học và Công tác sinh viên

pqlkhvctsv.sgddt@khanhhoa.gov.vn

Các tin khác