THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH

Sẽ xem xét quy hoạch 4 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trong giai đoạn 2016 - 2020

Đây là ý kiến của ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các sở, ngành, địa phương để thẩm định Dự án Quy hoạch chi tiết các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2025.

Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến của các đơn vị, địa phương liên quan, ông Đào Công Thiên yều cầu Phân viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp miền Trung (đơn vị tư vấn) khẩn trương hoàn chỉnh dự án để Hội đồng thẩm định thông qua trong thời gian tới. Trong quá trình bổ sung, điều chỉnh dự án, đơn vị tư vấn cần lưu ý các nội dung: Quy hoạch khu giết mổ gia súc, gia cầm phải bảo đảm diện tích ít nhất 5 hécta; chọn vị trí xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm gần khu vực chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm, thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư và đảm bảo các yêu cầu về hạ tầng (điện, đường, nước…). Bên cạnh đó, ông Đào Công Thiên nhấn mạnh, trước mắt, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh sẽ xem xét, quy hoạch 4 cơ sở giết mổ tại xã Phước Đồng (TP. Nha Trang), thị trấn Cam Đức (huyện Cam Lâm), xã Suối Hiệp (huyện Diên Khánh) và xã Vạn Phú (huyện Vạn Ninh). Riêng đối với thị xã Ninh Hòa, địa phương cần phải có văn bản bổ sung diện tích quy hoạch để được xem xét đưa vào đầu tư trong giai đoạn này.

Theo đề xuất quy hoạch của đơn vị tư vấn tại cuộc họp, đến năm 2025, toàn tỉnh có 17 cơ sở giết mổ tập trung, gồm: 2 cơ sở loại 1 (quy mô công nghiệp), 4 cơ sở loại 2 (giết mổ bán công nghiệp) và 11 cơ sở loại 3 (giết mổ thủ công). Được biết, hiện nay, toàn tỉnh có 191 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. Hầu hết các cơ sở giết mổ này có quy mô nhỏ, nằm lẫn trong khu dân cư, chợ, điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm chưa bảo đảm.

www.khanhhoa.gov.vn


Các tin khác