THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH

Đánh giá mức độ an toàn của các công trình hồ, đập, thiết bị phục vụ cho xả lũ

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương và các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống và phương án ứng phó tương ứng từng loại hình, cấp độ rủi ro thiên tai, trong đó đặc biệt quan tâm phương án chi tiết ứng phó với bão mạnh, siêu bão, lũ lớn và nắng nóng - hạn hán; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo thiên tai, đảm bảo thông tin để người dân sẵn sàng ứng phó; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, công an, thanh niên xung kích,… để chủ động công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố thiên tai xảy ra; tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng; đánh giá mức độ an toàn của các công trình hồ, đập, thiết bị phục vụ cho xả lũ; bảo đảm mạng lưới thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo, dự báo hoạt động thông suốt, trực ban 24/24 giờ khi xảy ra thiên tai; chủ động bố trí nguồn kinh phí và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn,…

Năm 2016, thời tiết Khánh Hòa diễn biến thất thường, đầu năm bị hạn hán kéo dài, đến cuối năm thì mưa lũ liên tục. Đặc biệt, 4 đợt mưa to trong tháng 11, 12 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của nhân dân, cơ sở hạ tầng của nhà nước. Toàn tỉnh có 9 người chết, 368 nhà bị sập, hư hỏng, hơn 8.700 ha diện tính sản xuất lúa và gần 1.400 ha diện tích sản xuất hoa màu bị ngập, hư hại, nhiều công trình thủy lợi, giao thông và công trình hạ tầng thiệt hại nặng nề... Tổng thiệt hại ước tính trên 924 tỷ đồng.

www.khanhhoa.gov.vn

Các tin khác