Khu CN Suối Dầu

Khu Công nghiệp Suối Dầu

 

Khu công nghiệp Suối Dầu được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 951/TTg ngày 11/11/1997 thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Suối Dầu, tỉnh Khánh Hoà. Chủ đầu tư là Công ty Thương mại và Đầu tư Khánh Hoà, quy mô khu công nghiệp theo dự án được duyệt là 152 ha. Đến nay Khu công nghiệp Suối Dầu đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng của giai đoạn I (78,17 ha) và thu hút đầu tư gần lấp đầy diện tích đất công nghiệp cho thuê với tỷ lệ 85%. Chủ đầu tư đang triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng của giai đoạn II (phần diện tích còn lại) ; các hạng mục đã thực hiện là: Trạm xử lý nước sạch mở rộng, san nền kè đá, hệ thống cấp thoát nước (hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải và cấp nước sạch); các hạng mục đang hoàn tất hồ sơ chuẩn bị thực hiện là: Trạm bơm nước thô số 2 và hệ thống đường giao thông. Hiện nay, Công ty Thương mại và Đầu tư Khánh Hoà đang trình UBND tỉnh đề án thành lập Công ty TNHH hai thành viên để quản lý kinh doanh khu công nghiệp Suối Dầu.

Các tin khác