VIỆT NAM - ASEAN

ASEAN công bố định hướng phát triển ICT

Ngày 27-11, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Bắc Son thay mặt các Bộ trưởng ASEAN công bố kế hoạch tổng thể về CNTT và truyền thông (ICT) của các nước Đông Nam Á đến năm 2020.

 
Bộ trưởng các nước ASEAN thực hiện nghi thức khởi động Kế hoạch tổng thể AIM 2020.
Ảnh: VGP/Thế Phong

Sau 2 ngày làm việc (26,27-11), Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 15 (ASEAN TELMIN 15) do Việt Nam đăng cai tổ chức tại TP. Đà Nẵng đã bế mạc.

Nhiều mục tiêu, định hướng vì một ​cộng đồng ASEAN phát triển toàn diện, an toàn, bền vững trên nền tảng số đã được các Bộ trưởng 10 nước ASEAN, Bộ trưởng phụ trách viễn thông và CNTT ba nước đối thoại gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc; Liên minh Viễn thông thế giới (ITU) nhất trí thông qua ở hội nghị này.

Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Chủ tịch ASEAN TELMIN 15 đã thay mặt các Bộ trưởng công bố Kế hoạch tổng thể về CNTT và truyền thông ASEAN 2020 (AIM). Đây là văn kiện có tính chất định hướng cho các hoạt động hợp tác và phát triển ICT giữa các nước ASEAN trong giai đoạn từ 2016-2020.

Văn kiện đã nêu 8 định hướng chiến lược triển khai trong 5 năm tới, gồm: ICT đối với việc chuyển đổi và phát triển kinh tế; hội nhập và nâng cao vai trò của con người thông qua ICT; đẩy mạnh sáng tạo; phát triển cơ sở hạ tầng ICT; phát triển nguồn nhân lực ICT; một thị trường ICT chung; các nội dung và thông tin truyền thông mới; an toàn an ninh thông tin.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết các Bộ trưởng ASEAN thống nhất tầm nhìn đến năm 2020 là thúc đẩy ASEAN trở thành một nền kinh tế phát triển an toàn, bền vững và chuyển đổi dựa trên nền tảng số, góp phần tạo nên một cộng đồng ASEAN hội nhập và phát triển toàn diện.

Đại diện Ban Thư ký ASEAN cho rằng, kế hoạch tổng thể là minh chứng cho sự phát triển năng động của lĩnh vực ICT với vai trò là một lĩnh vực hợp tác hội nhập tiên phong để kết nối nền kinh tế. Việc các nước thực hiện thành công kế hoạch sẽ góp phần quan trọng trong thực hiện tầm nhìn 2025 của cộng đồng ASEAN.

Tại Hội nghị lần này, các Bộ trưởng cũng đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa ASEAN và Liên minh Viễn thông quốc tế  giai đoạn 2016-2020. Theo đó, ASEAN và Liên minh cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ICT; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy và thực hiện các hoạt động chung để góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của các Bộ trưởng phụ trách viễn thông và CNTT ASEAN


 Buổi họp báo thông báo kết quả Hội nghị của các Bộ trưởng. Ảnh: VGP/Thế Phong

Hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong 8 lĩnh vực ưu tiên như: Thúc đẩy an toàn an ninh thông tin và tích hợp mạng lưới; cung cấp truy cập băng rộng và thông tin đến tất cả các khu vực đô thị và nông thôn; hội nhập số; hỗ trợ xây dựng chính sách phát triển ICT; các cơ chế triển khai dịch vụ công ích; ứng dụng ICT quản lý và khắc phục thiên tai; xây dựng một ngành CNTT năng động, sáng tạo và thân thiện với môi trường; các sáng kiến hỗ trợ triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển ICT trong ASEAN.

Hội nghị lần này cũng thông qua Kế hoạch hợp tác ICT 2016 ASEAN với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

Theo chinhphu.vn

Các tin khác