GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

Dự thầu qua mạng

Hỏi: Tôi được biết Nhà nước có quy định về đăng ký dự thầu qua mạng. Xin hỏi nội dung cơ bản của nó là gì? Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thông tin để dự thầu chậm thì có được xem xét để được dự thầu không?

Quang Vũ (Diên Khánh)

Trả lời: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC do Liên bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính ban hành ngày 8-9-2015 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng, Nhà nước cho phép hình thức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng để giảm chi phí cho các nhà thầu cũng như minh bạch hóa việc đấu thầu song cũng có những quy định chặt chẽ để bảo đảm dự thầu khi lựa chọn nhà thầu qua mạng. Theo đó, nhà thầu tham gia đấu thầu qua mạng phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu và nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt, bao gồm các hình thức: Đặt cọc bằng séc, thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc bảo lãnh dự thầu qua mạng thông qua ngân hàng có kết nối với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong đó, giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% - 1,5% giá gói thầu. Từ năm 2016, các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước… phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 20% lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 10% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ, đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế nhưng ít nhất là 1 gói thầu chào hàng cạnh tranh hoặc đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế. Từ năm 2018 trở đi, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 35% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ, đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Về vấn đề bạn hỏi, trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức đấu thầu hạn chế, đấu thầu rộng rãi, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Luật gia MINH HƯƠNG

Các tin khác