THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH

Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cần nâng cao chất lượng văn bản tham mưu

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh năm 2017, diễn ra chiều 30-12-2016. Tham dự hội nghị còn có ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Tại hội nghị, ông Trần Sơn Hải đề nghị Văn phòng UBND tỉnh cần tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện Chính phủ điện tử gắn với công tác cải cách hành chính; hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng văn bản tham mưu phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Năm 2016, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành tốt công tác tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh. Theo đó, Văn phòng đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành 20.300 văn bản, trong đó có nhiều văn bản tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động của các đơn vị tổ chức trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, trong công tác cải cách hành chính, Văn phòng UBND tỉnh đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, kết hợp theo cơ chế một cửa liên thông, từng bước nâng cao hiệu quả công tác và hoàn thành 100% nhiệm vụ đề ra.

Nhân dịp này, 1 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân; tặng danh hiệu “Lao động xuất sắc” cho 3 tập thể.

www.khanhhoa.gov.vn

 

Năm 2017, Văn phòng UBND tỉnh phấn đấu 100% đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến", trong đó, 30% đơn vị đạt "Tập thể lao động xuất sắc"; Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, xuất sắc; 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt "Lao động tiên tiến"; 15% cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"; 100% nữ đoàn viên đạt "Hai giỏi"; có 27 sáng kiến, cải tiến...

 

Các tin khác