THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH

Tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh Quy hoạch Phát triển Thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Đắc Tài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Hội đồng thẩm định Quy hoạch Phát triển Thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, diễn ra sáng 9-3-2017.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn (Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Thể thao - Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh), Quy hoạch Phát triển Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã đánh giá được thực trạng phát triển TDTT tỉnh từ năm 2006 đến 2014, dự báo nhu cầu và xu hướng phát triển; xác định được mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn; đề xuất các giải pháp và chính sách thực hiện quy hoạch… Tuy nhiên, theo đánh giá của các thành viên trong Hội đồng thẩm định, một số chỉ tiêu trong quy hoạch vẫn chưa phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; cần xác định môn TT thế mạnh của tỉnh để xây dựng chiến lược đầu tư; tập trung phát triển TT cơ sở và trường học; cần cập nhật thêm số liệu thực trạng TDTT giai đoạn 2015 - 2016…

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Đắc Tài đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu, bổ sung các ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định, sớm hoàn chỉnh quy hoạch, trong đó lưu ý một số vấn đề: Quy hoạch phải phù hợp với đặc điểm, đặc thù của tỉnh; phải thể hiện rõ được thế mạnh của ngành TDTT tỉnh, từ đó có giải pháp phát huy, khắc phục những yếu kém, bất cập, khó khăn; định hướng phải có định lượng cụ thể; xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung nguồn lực đầu tư, tránh phân tán…

Được biết, phong trào TDTT tỉnh Khánh Hòa trong những năm qua đã có bước phát triển tốt. Toàn tỉnh có 31.83% tỷ lệ dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, 33.95% tổng số hộ luyện tập thể thao, 445 câu lạc bộ thể thao, 100% số trường thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất. Hàng năm, ngành TDTT tỉnh đã duy trì tổ chức hàng trăm giải, hội thi, hội thao, đại hội TDTT của 3 cấp (4 năm 1 lần) trong toàn tỉnh. Cơ sở vật chất kỹ thuật, sân bãi cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố được đầu tư xây dựng và cải tạo mới, chế độ chính sách cho TT quần chúng, tổ chức phong trào và một số chế độ đặc thù cho huấn luyện viên, vận động viên TT thành tích cao cũng được lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác xã hội hóa tiếp tục được đẩy mạnh. TDTT trường học có sự đổi mới phát triển, TT trong nông dân, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phát triển mạnh. Thể thao người cao tuổi, người khuyết tật và thể thao trong đồng bào dân tộc Khmer được khôi phục và duy trì tốt. Bên cạnh đó, hoạt động TDTT vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém như: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động TDTT ở cơ sở còn nghèo nàn. Kinh phí hoạt động phong trào còn hạn chế, công tác vận động xã hội hóa gặp nhiều khó khăn. Công trình thể thao của 3 cấp ngày càng xuống cấp, lạc hậu, kém hiệu quả, dần dần bị chuyển đổi mục đích sử dụng khác. Tỉnh hiện vẫn chưa có hồ bơi đạt chuẩn quốc gia. Chưa có sự liên kết vùng, miền, khu vực trong cả nước trong việc mời chuyên gia giỏi trong và ngoài nước hoặc gửi vận động viên đào tạo tại các trung tâm TT mạnh trên toàn quốc…

www.khanhhoa.gov.vn

Các tin khác