Cơ quan chức năng trả lời quý bạn đọc

Bạn đọc Phạm Minh Ngọc, số điện thoại: 0977795827, địa chỉ email: minhpham547@gmail.com, ở tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa

Hỏi: Bạn đọc Phạm Minh Ngọc, số điện thoại: 0977795827, địa chỉ email: minhpham547@gmail.com, ở tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa hỏi: “Hiện nay, tôi là Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự phường Ninh Hiệp. Trong thời gian tôi đang công tác tại địa phương thì được UBND tỉnh cử đi đào tạo theo Quyết định số 2254/QĐ-UBND về việc cử đi đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học hệ vừa học vừa làm ngành quân sự cơ sở năm 2014 và được hưởng toàn bộ hỗ trợ, phụ cấp của địa phương. Nay tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và ra trường. Tôi được biết HĐND tỉnh có Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND về việc quy đinh chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Vậy căn cứ theo Nghị quyết này tôi có được hỗ trợ hay không? Kho bạc Nhà nước huyện trả lời không hỗ trợ mà có xã có trường hợp như tôi đã được hỗ trợ. Vậy tôi phải kiến nghị tới ai để được giải quyết? Trân trọng cảm ơn!”.

 

Trả lời: Về vấn đề này, Sở Tài chính trả lời bạn đọc như sau:

Theo trình bày của bạn Phạm Minh Ngọc thì bạn thuộc đối tượng được cử đi học theo “Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25-5-2011. Theo đó, bạn được hưởng nguyên lương và phụ cấp trong thời gian được cử đi học. Ngoài ra, còn có các chế độ khác như: tiền ăn thường xuyên, ăn thêm trong những ngày lễ, Tết; trang phục, vật dụng cá nhân; thanh toán tiền tàu xe, tài liệu học tập… và được đảm bảo chỗ ở tại trường.

Như vậy, toàn bộ chi phí ăn ở, sinh hoạt, học tập trong thời gian theo học đã được ngân sách đảm bảo. Vì vậy, các đối tượng được cử đi học theo Đề án không được hưởng chế độ hỗ trợ học tập theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa trân trọng cảm ơn Sở Tài chính tỉnh đã có thông tin phản hồi công dân qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa.

BBT

 

Các tin khác