Các góp ý của Quý bạn đọc về Thủ tục hành chính

Cần xây dựng cơ sở dữ liệu chung cho CSGT toàn quốc

(Chinhphu.vn) – Hiện một số địa phương như tỉnh Hải Dương, Đồng Nai đã đầu tư xây dựng phần mềm ứng dụng tin học trong thống kê, quản lý, khai thác thông tin về tai nạn giao thông. Mô hình này đã đem lại hiệu quả bước đầu về công tác quản lý trật tự ATGT ở địa phương và cần được nghiên cứu áp dụng trên phạm vi cả nước, như một số hiến kế gửi đến Cổng TTĐT Chính phủ trao đổi vấn đề này.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Lê Trọng Vĩnh, công tác tại Văn phòng An toàn giao thông Đồng Nai gửi thư đóng góp ý kiến về việc xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu chung áp dụng cho cảnh sát giao thông trong toàn quốc. 

Sau khi nghiên cứu Thông tư số 58/2009/TT-BCA ngày 28/10/2009 của Bộ Công an quy định và hướng dẫn thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông đường bộ, ông Vĩnh cho rằng, nếu xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy riêng thì sẽ gây lãng phí cho ngân sách nhà nước.

"Xét trên khía cạnh pháp lý của một văn bản, cơ quan tham mưu nên có sự đầu tư, chuẩn bị và đề xuất một cách toàn diện hơn, như vậy giúp cho cơ sở thực hiện dễ dàng hơn và đỡ tốn kém do phải ban hành mỗi lĩnh vực một Thông tư cũng như phải xây dựng từng phần mềm riêng biệt, gây tốn kém kinh phí", ông Vĩnh nêu ý kiến.

Ông Vĩnh cho biết, có một số địa phương đã đầu tư kinh phí xây dựng phần mềm ứng dụng tin học trong thống kê, quản lý, khai thác thông tin về tai nạn giao thông như tỉnh Hải Dương, Đồng Nai bước đầu mang lại hiệu quả lớn.

Đặc biệt tỉnh Đồng Nai, Ban An toàn giao thông tỉnh đã xây dựng, bàn giao cho Công an tỉnh Đề án ứng dụng tin học thống kê về tai nạn giao thông, va chạm giao thông đường sắt, đường thủy và đường bộ. Ngoài ra, Đề án còn giúp cảnh sát giao thông ra quyết định xử phạt vi phạm ngay trên máy vi tính, đồng thời lưu trữ các dữ liệu phục vụ công tác thống kê, theo dõi, thông báo về vi phạm.

Phải nói rằng đề tài, đề án của hai địa phương này mang lại hiệu quả rất lớn không những về mặt kinh tế mà nó còn phục vụ kịp thời, chính xác công tác lãnh đạo, chỉ huy việc phòng ngừa vi phạm và tai nạn cũng như công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nói chung ở địa phương.

Không thể tính toán hết được những thiệt hại và những hậu quả thương tâm sau mỗi vụ tai nạn giao thông xảy ra. Bởi lẽ hậu quả nặng nề của nó không chỉ gây thiệt hại tính mạng và sức khỏe của những người bị tai nạn mà còn các chi phí, dịch vụ khác liên quan đến nạn nhân. Nếu tính toán chi li thì con số thiệt hại thật khó lường. Chính vì thế, công tác lãnh đạo, chỉ huy việc phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông là vô cùng quan trọng và cần thiết.

Ông Vĩnh đề nghị Bộ Công an nên có cuộc khảo sát thực tế tại hai địa phương trên để phối hợp có một phần mềm thống nhất sử dụng cho cảnh sát giao thông trong toàn quốc, giảm thiểu tốn kém cho ngân sách nhà nước.

Các tin khác