ĐIỆN THOẠI CẦN BIẾT

Số điện thoại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố

Khối cơ quan nhà nước cấp huyện

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện Cam Lâm

3983226

Văn phòng HĐND&UBND huyện Diên Khánh

3850304

Văn phòng HĐND&UBND huyện Khánh Sơn

3869226

Văn phòng HĐND&UBND huyện Khánh Vĩnh

3790241

Văn phòng HĐND&UBND thị xã Ninh Hòa

3844517

Văn phòng HĐND&UBND huyện Vạn Ninh

3910325

Văn phòng HĐND&UBND thành phố Nha Trang

3527610

Văn phòng HĐND&UBND thành phố Cam Ranh

3816328

Các tin khác