THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH

Cần quan tâm đến vai trò tư vấn phản biện trong việc triển khai các dự án có tác động đến môi trường

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa vào chiều 11-4.

Tại buổi làm việc, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) đã kiến nghị với UBND tỉnh một số nội dung: Tăng cường sự tham gia của Liên hiệp Hội đối với các dự án về môi trường, công nghiệp, nông nghiệp, các dự án có thu hồi đất, giải tỏa, đền bù, tái định cư… Trong đó yêu cầu chủ đầu tư dự án phải có phản hồi đối với các ý kiến phản biện của Liên hiệp Hội. Ngoài ra, Liên hiệp Hội còn đề nghị tăng số lần diễn đàn tri thức; đề nghị UBND tỉnh cho phép Liên hiệp Hội tham dự họp báo về tình hình kinh tế - xã hội hàng quý, năm để nắm bắt thông tin; thay đổi cơ cấu giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII (2016 – 2017); hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên…

Sau khi nghe các kiến nghị của Liên hiệp Hội và ý kiến đóng góp của các sở, ngành liên quan, ông Lê Đức Vinh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh về hoạt động tư vấn phản biện đối với các dự án quan trọng có tác động đến môi trường trước khi hội đồng tư vấn tỉnh họp thông qua (xây dựng quy trình cụ thể, sử dụng ngân sách Nhà nước chi trả cho hoạt động tư vấn phản biện này). Đồng thời, các sở: Khoa học – Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần quan tâm đến vai trò tư vấn phản biện trong việc triển khai các dự án công nghiệp, nông nghiệp, đảm bảo máy móc, công nghệ đưa vào sản xuất, kinh doanh phải là loại mới, tránh trường hợp nhập máy móc lỗi thời, lạc hậu gây ô nhiễm môi trường. Hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên hiệp Hội để đề xuất những dự án cần thiết phải lấy ý kiến tư vấn phản biện. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội cần tăng cường hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức về khoa học, công nghệ, kỹ thuật; nghiên cứu xây dựng trang thông tin điện tử phong phú hơn; tổ chức diễn đàn tri thức tập trung vào nội dung: Đào tạo nguồn nhân lực và chính sách thu hút nhân tài. Ông Lê Đức Vinh cũng đồng ý về mặt chủ trương thay đổi cơ cấu giải thưởng sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng nhằm khuyến khích các em học sinh, sinh viên tích cực tham gia giải…

www.khanhhoa.gov.vn


Các tin khác