Cơ quan chức năng trả lời quý bạn đọc

Bạn đọc Ta Hoang Tuan, địa chỉ email: tahoangtuan1987@gmail.com, số điện thoại: 0908.805607, Bình Tân - Vĩnh Trường, TP. Nha Trang

Hỏi: Bạn đọc: Ta Hoang Tuan, địa chỉ email: tahoangtuan1987@gmail.com, số điện thoại: 0908.805607, ở tại: Bình Tân - Vĩnh Trường, TP. Nha Trang hỏi: “Dự án Khu dân cư Phước Long – Vĩnh Trường do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển LOCUS làm chủ đầu tư đã niêm yết nhưng không thể hiện đường giao thông hiện hữu thì làm sao người dân biết được vị trí khu đất của mình ở đâu trên dự án để giám sát và có ý kiến. Đề nghị bổ sung đường giao thông hiện hữu trên đồ án quy hoạch, công bố năng lực của chủ đầu tư như: Đã thực hiện dự án nào, số vốn đầu tư, công ty liên kết…”.

Trả lời: Về vấn đề này, UBND TP. Nha Trang trả lời như sau:

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 7-4-2015 về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Phước Long - Vĩnh Trường, TP. Nha Trang và Công văn số 3398/UBND-XDNĐ ngày 19-5-2016 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên. Về phần Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Phước Long – Vĩnh Trường, TP. Nha Trang đã được tổ chức công bố quy hoạch theo biên bản hội nghị ngày 12-8-2015 tại UBND phường Phước Long. Theo đó, chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ, đúng thủ tục và đã cắm panô quy hoạch công khai tại 3 địa điểm là trụ sở UBND phường Vĩnh Trường, trụ sở UBND phường Phước Long và tại hẻm Tân Phước, trong đó đồ án đã thể hiện rõ ranh giới thực hiện, hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch dự án, nghĩa là đồ án niêm yết đã thể hiện phần hiện trạng có đường giao thông hiện hữu.

Mặt khác, toàn bộ hồ sơ liên quan đến Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Phước Long - Vĩnh Trường được phê duyệt, chủ đầu tư đã giao cho chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án để quản lý, theo dõi và UBND các phường Phước Long, Vĩnh Trường cũng đã tổ chức họp dân thông báo công khai chủ trương, ranh giới thu hồi đất thực hiện dự án vào các ngày 23-9-2016, 1-12-2016 và 7-12-2016. Do vậy, để biết thêm thông tin chi tiết, cụ thể về vị trí khu đất của mình ở đâu trên dự án, đề nghị bạn đọc liên hệ với địa phương để được giải đáp.

Đối với ý kiến đề nghị công bố năng lực của chủ đầu tư, UBND TP. Nha Trang cho biết, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Công văn số 552/UBND-XDNĐ ngày 25-1-2016 về việc công nhận Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển LOCUS là chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu dân cư Phước Long – Vĩnh Trường, TP. Nha Trang.

Ban Biên tập trân trọng cảm ơn UBND TP. Nha Trang đã có thông tin phản hồi công dân qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa.

BBT

 

Các tin khác