TIN HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH

Kỷ niệm Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới 2017

Sáng 17-3, tại TP. Nha Trang, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày nước thế giới (22-3), Ngày khí tượng thế giới (23-3) năm 2017 và hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước.

Ảnh minh họa.

Với chủ đề của Ngày nước thế giới là “Nước thải”, Ngày khí tượng thế giới là “Hiểu biết về mây”, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đã kêu gọi sự quan tâm, tham gia tích cực của các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, người dân có những hành động và việc làm cụ thể trong quản lý, bảo vệ nguồn nước, khai thác, tái sử dụng nguồn nước hợp lý để bảo vệ môi trường bền vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dịp này, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã tổ chức hướng dẫn Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước và các văn bản liên quan cho các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý, khai thác và sử dụng nước.

MINH HỒNG

Các tin khác