TIN HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH

Công bố 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016

Sáng 10-1-2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Khánh Hòa đã công bố quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2016.

Ông Đào Công Thiên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

6 xã được công nhận lần này là: Vạn Thắng (Vạn Ninh); Ninh Thọ (Ninh Hòa); Vĩnh Phương, Phước Đồng (Nha Trang); Cam Hải Đông (Cam Lâm); Diên Điền (Diên Khánh). 6 xã này đều đạt 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM, nâng tổng số xã đạt 19 tiêu chí đến cuối năm 2016 là 28/94xã.

Được biết, trong năm 2016, ngành NN-PTNT tỉnh đã phối hợp với các ngành, huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm, trong đó lưu ý giải pháp đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, lồng ghép thực hiện tốt các chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình giảm nghèo, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ngoài 28 xã nói trên, hiện nay, có 2 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 35 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 29 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí và tiêu chí bình quân chung của toàn tỉnh là 12,65 tiêu chí/xã.

Tin và ảnh: THANH HIỀN

Các tin khác