Khu CN Ninh Thủy

Khu Cn Ninh Thủy

    Khu công nghiệp Ninh Thủy được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định thành lập và chọn chủ đầu tư Khu công nghiệp Ninh Thuỷ theo Văn bản số 133/CP-CN ngày 30/01/2004. UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2627/QĐ-UB ngày 07/10/2004 thành lập Khu công nghiệp Ninh Thuỷ, huyện Ninh Hòa (với quy mô 206,4ha) và Văn bản số 1088/UB ngày 13/4/2004 và 1594/UB ngày 20/5/2004 thỏa thuận dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Ninh Thuỷ. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang. UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi đất tổng thể và giao đất cho chủ đầu tư triển khai dự án, nhưng do quy họach chi tiết phải điều chỉnh lại ( để giải quyết phần đất đã giao cho các doanh nghiệp khác từ trước và tổ chức lại nút giao với Quốc lộ 26B) và một số khó khăn khác của chủ đầu tư đã làm chậm tiến độ thực hiện dự án, đến nay, chủ đầu tư vẫn triển khai thực hiện dự án được.

   (Theo quy định của Luật Đất đai năm 2003, dự án khu công nghiệp thuộc diện nhà nước thu hồi đất và thực hiện bồi thường giải toả, chủ đầu tư là nhà đầu tư trong nước phải ứng trước tiền thuê đất để thực hiện công tác này) .

   Khu công nghiệp Ninh Thủy đã có Công ty Xi măng Nghi Sơn được Bộ Kế họach và Đầu tư cấp phép đầu tư Trạm đóng bao phân phối xi măng tại khu công nghiệp. Tuy nhiên, cho đến nay việc bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư triển khai dự án vẫn chưa thực hiện được do chưa giải toả được phần đất đã giao cho Inserco, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường quyết liệt thực hiện.

Các tin khác