GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Quy định sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

Xin chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa. Để sử dụng Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa, vui lòng đọc kỹ và chấp thuận các Điều khoản quy định của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa. 

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa xin gửi về địa chỉ email banbientap@khanhhoa.gov.vn, tất cả các câu hỏi sẽ được giải đáp.

1. Giới hạn trách nhiệm

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa) cung cấp thông tin về hoạt động quản lý nhà nước của tỉnh Khánh Hòa.

Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa cung cấp địa chỉ của nhiều tổ chức hay liên kết tới nhiều trang/cổng thông tin điện tử (website) khác. Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa không chịu trách nhiệm về nội dung thông tin và mọi hậu quả có thể xảy ra liên quan tới việc sử dụng các địa chỉ, liên kết này.

2. Quyền thay đổi nội dung điều khoản

Ban Biên tập có thể thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản mà không có nghĩa vụ phải báo trước cho người sử dụng. Điều khoản có hiệu lực sẽ được đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa. Vì vậy, mỗi khi sử dụng Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa, bạn cần phải xem lại nội dung của Điều khoản để đảm bảo có được những thông tin đầy đủ nhất.

Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể trên Cổng, bạn sẽ phụ thuộc vào các điều khoản bổ sung và bất kỳ hướng dẫn hay quy tắc nào áp dụng cho các dịch vụ đó.

3. Bản quyền

Người sử dụng có thể tải về, lưu trữ hoặc in các thông tin, tài liệu từ Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa với điều kiện không được sửa đổi thông tin, tài liệu và tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và các quyền liên quan. Khi sử dụng các thông tin, tài liệu của Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa, người sử dụng phải ghi rõ nguồn “Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa" hoặc nguồn tên miền chính thức của Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa: http://www.khanhhoa.gov.vn

4. Bảo vệ thông tin cá nhân

Cá nhân, tổ chức truy cập vào Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được (địa chỉ IP, URL, số trang (pages visited)) khi cá nhân, tổ chức tự nguyện điền vào vào các biểu mẫu hoặc thực hiện các thao tác truy cập trên Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa. Các thông tin thu thập chỉ được sử dụng cho hai mục đích:

+ Thống kê số lượng khách truy cập tới các chuyên mục khác nhau để nâng cao chất lượng của Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa;

+ Đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng cá nhân như tham gia Dịch vụ công trực tuyến, Trao đổi, Hỏi đáp, nhận Bản tin hay ý kiến phản hồi… Các biện pháp cần thiết sẽ được áp dụng để bảo vệ thông tin cá nhân thu thập được và thông tin cá nhân sẽ không được cung cấp cho bất cứ bên thứ ba nào.

Trong khi truy cập vào Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa, nếu người truy cập nhận thấy những dấu hiệu không bình thường thì nên ngừng truy cập ngay lập tức để tránh những thiệt hại có thể xảy ra cho người truy cập. Nếu người truy cập vẫn tiếp tục truy cập thì chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra cho người truy cập. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ kiểm tra và khắc phục các dấu hiệu không bình thường trong thời gian nhanh nhất ngay sau khi biết hoặc được thông báo.

5. Hạn chế sử dụng

Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng thông tin và tài nguyên trên Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa vào một trong những việc sau:

1. Chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

3. Gây rối trật tự công cộng; phạm pháp hình sự.

4. Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

5. Sử dụng vào mục đích kinh doanh mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa.

6. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa.

7. Bất kỳ hành động bất hợp pháp bị pháp luật cấm.

8. Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa.

Ban Biên tập

Các tin khác