Cơ quan chức năng trả lời quý bạn đọc

Bạn đọc tên Trịnh Thị Mai Hoa, địa chỉ email: vn_maihoa@yahoo.com, ở tại số nhà 80 – đường 2/4, TP. Nha Trang

Hỏi:Tôi muốn sản xuất nước rửa chén. Để sản phẩm của tôi có thể đưa ra thị trường tiêu thụ được thì tôi cần những loại giấy tờ gì, cũng như thuộc cơ quan nào quản lý? Xin chân thành cảm ơn!”.

Trả lời: Về vấn đề này, Sở Công Thương tỉnh trả lời như sau:

Để tổ chức sản xuất và kinh doanh, bà Hoa phải thực hiện việc đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Trong quá trình sản xuất, kinh doanh phải đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành về: hóa chất, Luật Bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy... và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Trước khi lưu hành trên thị trường, phải thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa năm 2001 và các quy định về hoạt động mua bán hàng hóa, lưu thông hàng hóa của Luật Thương mại năm 2005.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa trân trọng cảm ơn Sở Công Thương đã có thông tin phản hồi công dân qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa.

BBT

Các tin khác