Thông tin đấu thầu

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa thông báo bán đấu giá tài sản trên đất thuộc Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tại khu đất số 01 Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang

1. Người có tài sản bán đấu giá: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG TỈNH KHÁNH HÒA

    Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Tổ chức bán đấu giá tài sản: TRUNG TÂM DV BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH KHÁNH HÒA

    Địa chỉ: Số 77 đường 23/10, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Tài sản bán đấu giá và giá khởi điểm:

 3.1. Tài sản bán đấu giá: Tài sản trên đất thuộc Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tại khu đất số 01 Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang.

      Đặc điểm của tài sản:

STT

Tên tài sản

ĐVT

Số lượng

Chất lượng còn lại

I.

Nhà cửa, vật kiến trúc

 

 

 

1

Nhà học tập và làm việc

m2

3.178,04

66%

2

Sân thể thao có mái che

m2

475,20

70%

3

Nhà ăn + Nhà ở tập thể

m2

1.551,66

52%

4

Nhà khách

m2

3.475,62

52%

5

Nhà để xe học viên

 

 

 

5.1

Nhà xe lợp tole

m2

287,10

85%

5.2

Nhà xe lợp tole nhựa

m2

171,60

85%

6

Nhà để xe cán bộ công nhân viên

m2

478,40

55%

7

Nhà bảo vệ

m2

9,61

60%

8

Cổng sắt chính, cổng sắt phụ và bảng hiệu

m2

 

 

8.1

Bảng hiệu

m2

4,68

55%

8.2

Cổng sắt chính

m2

10,98

60%

8.3

Cổng sắt phụ

m2

3,24

60%

9

Tường rào

m2

53,00

55%

10

Sân bê tông

m2

3.197,50

55%

II.

Cây xanh

 

 

 

1

Xoài cao 3,5m

cây

2

100%

2

Xoài cao 7,5m

cây

1

100%

3

Xa kê cao 2,5m

cây

2

100%

4

Hoa sứ cao 2,5m

cây

1

100%

5

Hoa sữa cao 4m

cây

1

100%

6

Liễu cao 4m

cây

1

100%

7

Cau cảnh cao 2m

cây

4

100%


3.2. Giá khởi điểm: 9.484.356.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, bốn trăm tám mươi bốn triệu, ba trăm năm mươi sáu ngàn đồng).

Người mua được tài sản bán đấu giá phải tự tháo dỡ và vận chuyển vật tư thu hồi của các hạng mục, công trình trên đất, dọn dẹp xà bần và cả phần móng. Mọi chi phí do người mua chịu. Thời gian yêu cầu người mua được tài sản bán đấu giá bàn giao mặt bằng trống để thi công: Chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày ký Biên bản nhận tài sản thanh lý.

4. Thời hạn niêm yết là 07 ngày, kể từ ngày 20/7/2016 đến ngày 26/7/2016.

5. Địa điểm, thời gian xem tài sản: Tại số 01 Trần Hưng Đạo, Nha Trang, Khánh Hòa; 08 giờ các ngày: 22/7/2016 và 26/7/2016.

6. Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản: Tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 20/7/2016 đến 16 giờ ngày 26/7/2016.

7. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Ngày 28/7/2016 tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

8. Những thông tin cần thiết khác:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp:

+ Chứng minh nhân dân, Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp.

+ Tiền đặt trước:                           1.400.000.000 đồng.

+ Phí đăng ký tham gia đấu giá:             500.000 đồng.

- Trong trường hợp bán đấu giá thành, ngoài số tiền đặt trước đã nộp khi đăng ký tham gia đấu giá, người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp ngay 10% số tiền mua tài sản. Số tiền còn lại phải được thanh toán trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng mua bán.

- Việc bán đấu giá tài sản được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa, Ban quản lý dự án các công trình xây dựng Dân dụng tỉnh Khánh Hòa và tại nơi có tài sản./.

 

Các tin khác