TIN HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH

Cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Ảnh minh họa. Ảnh: ktv.org.vn.

Theo đó, UBND tỉnh đề ra 9 nhóm giải pháp thực hiện gồm: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; Cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội; Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp; Tăng cường phòng, chống tham nhũng; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Tăng cường công tác thông tin truyền thông.

Theo nghị quyết của HĐND tỉnh, năm 2017, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 6,5 - 7%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,5%; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 8,8%; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 2,8%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 17.260 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 1.320 triệu USD; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 36.800 tỷ đồng; số bác sĩ trên 10.000 dân đạt 6,5 bác sĩ; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) đạt 1,73%; số lao động có việc làm tăng thêm trong năm khoảng 9.000 người; tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động đạt 69,2%; có 39,4% số xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (tương đương 37/94 xã).

ANH DUY

 

Các tin khác