- Khánh Hòa là xứ Trầm Hương - Non cao biển rộng, người thương đi về          - Thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 31-12-2017

24.4 °C

Độ ẩm: 100%
Sức gió: 18km/h

Hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường trong tháng 11-2017

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Khánh Hòa (Cụm công nghiệp Diên Phú, huyện Diên Khánh) về vấn đề xử lý nước thải, xả nước thải ra môi trường của Nhà máy Bia Sài Gòn – Khánh Hòa

Chính sách bảo hiểm y tế sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

TCCSĐT - Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách quan trọng của hệ thống an sinh xã hội được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm, chỉ đạo thực hiện qua nhiều nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin
SỰ KIỆN QUA CON SỐ
13.536 tỷ đồng
Thu ngân sách 8 tháng năm 2017