Cây di sản ở Trường Sa

Ở Trường Sa, cây phong ba, bàng vuông, mù u… được trồng khá nhiều. Các loài cây này không chỉ có tác dụng tạo bóng mát, mảng xanh cho đảo, mà còn có ý nghĩa khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.