Khánh Hòa là một tỉnh thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, có vùng biển đảo rộng lớn với hơn 200 hòn đảo lớn, nhỏ. Khánh Hòa có nguồn lao động dồi dào, dân số 1.205.303 người (năm 2015), là một trong 10 tỉnh của cả nước có số lượng trí thức lớn. (chi tiết)