Thông tin văn bản
Số ký hiệu 806/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm và thuỷ sản nuôi năm 2021
Lĩnh vực Nông nghiệp - Nông thôn
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 05/04/2021
Loại tài liệu .pdf