Thông tin văn bản
Số ký hiệu 2760/UBND-KT
Trích yếu Tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết
Lĩnh vực Nông nghiệp - Nông thôn
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 07/04/2021
Loại tài liệu .pdf