Thông tin văn bản
Số ký hiệu 2728/UBND-KGVX
Trích yếu Triển khai Thông tư số 07/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Loại văn bản Thông tư
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 07/04/2021
Loại tài liệu .pdf