Thông tin văn bản
Số ký hiệu 2623/UBND-KSTT
Trích yếu Phê duyệt giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X quang chẩn đoán trong y tế) và chứng chỉ nhân viên bức xạ
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 05/04/2021
Loại tài liệu .pdf