Thông tin văn bản
Số ký hiệu 816/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 05/04/2021
Loại tài liệu .pdf