TỔNG TRUY CẬP: 40,837,646

TRUY CẬP THÁNG: 435,378

ĐANG ONLINE: 1,409

Giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân; tăng cường gặp dân, tổ chức đối thoại, có biện pháp giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh, không để vụ việc trở thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự.