TỔNG TRUY CẬP: 40,837,751

TRUY CẬP THÁNG: 435,483

ĐANG ONLINE: 1,477

Không bỏ sót đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức thực hiện chế độ, chính sách trên địa bàn bảo đảm không bỏ sót đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.