24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Khánh Hòa trong du lịch vùng Duyên hải miền Trung