Khánh Hòa là xứ Trầm Hương - Non cao biển rộng, người thương đi về

24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 36,554,627

TRUY CẬP THÁNG: 236,537

ĐANG ONLINE: 1,282

Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12-2017

Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12-2017 (11/01/2018)

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 138/NQ-CP Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12-2017.