-Chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2019 diễn ra từ ngày 11/5/2019 đến ngày 14/5/2019        -Khánh Hòa là xứ Trầm Hương - Non cao biển rộng, người thương đi về

24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 41,933,750

TRUY CẬP THÁNG: 329,062

ĐANG ONLINE: 741

Triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản

Triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản (16/04/2018)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản.

Hiểu đúng về luật An ninh mạng

Hiểu đúng về luật An ninh mạng (15/08/2018)

Luật An ninh mạng không cản trở an toàn thông tin của người dùng, bởi khách thể, đối tượng, mục tiêu, phương pháp, nội dung của công tác an ninh mạng là nhằm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Triển khai thi hành Luật Cạnh tranh

Triển khai thi hành Luật Cạnh tranh (27/09/2018)

Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 12-6-2018 tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2019. Để triển khai thi hành kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh.