TOTAL: 33,985,901

MONTH: 582,865

ONLINE: 3,681

Các trường hợp thực hiện cơ chế liên thông khi đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp

Các trường hợp thực hiện cơ chế liên thông khi đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp (05/12/2017)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quy chế giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp theo cơ chế một cửa liên thông.