Từ ngày 1-1-2023 xóa bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Back To Top