Ban Quản lý dự án các công trình Xây dựng thị xã Ninh Hòa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12:
Xây kè bờ tả đoạn I thuộc dự án Đê kè chống xói lỡ hai bờ sông Dinh, thị xã Ninh Hòa

  • Từ khóa
Back To Top