Ông Nguyễn Sỹ Khánh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Nha Trang

  • Từ khóa
Back To Top