Ngày 29-3, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ mua vắc xin phòng Covid-19

Nha Trang
Back To Top