Thông báo kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Khánh Hòa năm 2020

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
1.884,8 tỷ đồng
thu ngân sách tháng 1/2021
Back To Top