24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Ủy quyền cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)
sisapsan si sap san bo si dam vay bo si chuyen si dam vay chuyên s? d?m váy sisapsan si sap san bo si dam vay bo si chuyen si dam vay chuyên s? d?m váy