24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Huyện Diên Khánh cần phấn đấu đến năm 2020 có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)
sisapsan si sap san bo si dam vay bo si chuyen si dam vay chuyên s? d?m váy sisapsan si sap san bo si dam vay bo si chuyen si dam vay chuyên s? d?m váy